DEZINFEKCE VZDUCHU BACTINYL PUR - 500ML

Dezinfekce BACTINYL PUR na bázi propylalkoholu s malým obsahem KAS určená k rychlé dekontaminaci a dezinfekci vzduchu. Dezinfekční prostředek je vhodný k použití na centrálních příjmech, vyšetřovnách, ambulancích, rizikových pokojích apod. Aerosolové provedení výrobku umožňuje rychlou aplikaci a okamžitý účinek dezinfekce. Větší balení stačí na vydezinfikování místnosti o objemu až 150m3.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně Escherichia coli a MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, herpes viru a viru H1N1.

Je bez barvy a bez zápachu, není parfémován.

Výrobce: ORAPI Europe, Francie
Balení: 1 kus (aerosolový sprej 500 ml)
Dostupnost: zboží je skladem
DEZINFEKCE VZDUCHU BACTINYL PUR - 500ML

Vložit do košíku: ks  
Cena: 369,- Kč
Cena s DPH: 446,- Kč

 

 

Dezinfekce ovzduší může chránit proti chřipkové epidemii H1N1

Dezinfekční prostředek BACTINYL PUR zahrnuje tato rizika:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 Toxický při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Více informací naleznete v přiloženém bezpečnostním listu BACTINYL PUR ke stažení.Malý, dobře přenosný oxygenerátor OLIVE MINI
s akumulátorem


Diplom České marketingové společnosti


Garance ochrany spotřebitele


Školení, semináře


Revize, BTK dle zákona 268/2014 Sb.


Výstavy, konference


Generální partner

Česká pošta s.p. je generálním partnerem pro doručování balíků do firem a domácností po celé České republice.

Copyright © 1998 - 2017 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.