Jste odborník?

Dovolujeme si vás upozornit, že tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určené odborným pracovníkum ve zdravotnictví a nejsou určeny široké - laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránke potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Potvrzuji, že jsem odborníkem