Podíleli jsme se na vydání odborné publikace Lékařská první pomoc v urgentních stavech autorů doc. MUDr. Jiřího Málka CSc. a MUDr. Jiřího Knora, Ph.D.
Kniha vychází z obsahu a požadavků kurzů lékařské první pomoci, které jsou součástí povinné předatestační přípravy. V praxi ji využijí rovněž lékaři nepracující v oborech rutinně řešících urgentní situace, dále studenti lékařských oborů a nelékařští zdravotničtí pracovníci. Řada studií prokázala, že laická veřejnost automaticky pokládá každého lékařského i nelékařského pracovníka ve zdravotnictví za plně kompetentního v řešení závažných medicínských stavů bez ohledu na jeho odbornost, a také pro tyto případy kniha vznikla.

Publikace je koncipována jako přehled situací ohrožujících život nebo vedoucích k vážnému ohrožení zdraví. Kromě provádění resuscitace tvoří obsah i závažné stavy, rozdělené primárně nikoli podle definitivních diagnóz, ale podle hlavních problémů, se kterými může být lékař konfrontován. Jako příklad lze uvést poruchy průchodnosti dýchacích cest, bezvědomí, křeče, traumata, dušnost, bolest na hrudi a akutní koronární a cévní příhody, náhlé příhody břišní, náhlé stavy v gynekologii a porodnictví, zevní příčiny poškození zdraví (popálení, hypertermie, omrzliny, hypotermie, tonutí, ionizující záření atd.) a další náhlé stavy v alergologii, infektologii, neurologii, oftalmologii, ORL, pediatrii, psychiatrii, stomatologii a urologii.
Publikaci Lékařská první pomoc v urgentních stavech zakoupíte v nakladatelství GRADA.

V roce 2020 jsme se podíleli na vydání odborné publikace Dušnost v prvním kontaktu autorů PhDr. Davida Peřana MBA a MUDr. Marcela Nesvadby, Ph.D.
Dušnost patří mezi časté důvody pro návštěvu praktického lékaře nebo volání na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby. Kniha kromě popisu nejčastějších příčin dušnosti u dospělých i dětí obsahuje postupy fyzikálního vyšetření, návrh léčby podle mezinárodních doporučených postupů, včetně základní farmakoterapie. Monografii doplňují kazuistiky z praxe praktického lékaře i zdravotnické záchranné služby.

Čtenář se seznámí s patofyziologií, klinickým obrazem a postupem u pacientů s astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí, záněty hrtanu, srdečním selháváním, alergickou a anafylaktickou reakcí, pneumotoraxem nebo dušností na podkladě metabolických změn. Zajímavostí je doplnění monografie o postup při sonografickém vyšetření plic, které se v rámci point-of-care ultrasonografie dostává i do prostředí primární péče.
Publikaci Dušnost v prvním kontaktu zakoupíte v nakladatelství GRADA.

EKG stručně, jasně, přehledně
Kniha je určena lékařům, odborníkům, ale i nelékařskému zdravotnickému personálu, kteří EKG používají. Tato kniha je již více než 40 let překládána do mnoha jazyků a čtenáři ji považují za jeden z nejlepších základních průvodců elektrokardiografie. Kniha se používá jako učební pomůcka na Lékařské fakultě při výuce mediků, ale ocení  ji také již vystudovaní kardiologové, internisté, praktičtí lékaři i lékaři ostatních odborností.
Publikaci EKG stručně, jasně, přehledně zakoupíte v nakladatelství GRADA.

Příručka echokardiografie
Publikace obsahuje popisy vyšetřovacích technik, kapitoly věnované echokardiografii kontrastní, zátěžové, jícnové, intravaskulární a obrazy jednotlivých onemocnění, je určena kardiologům, internistům a medikům a doporučijí ji naší přední echokardiografisté. Kniha obsahuje 185 obrázků a 93 tabulek.
Publikaci Příručka echokardiografie zakoupíte v nakladatelství GRADA.

Podíleli jsme se na těchto knižních publikacích