Opravy lékařských přístrojů úzce souvisejí s revizemi - BTK - neboť se často stává, že kontrolovaný zdravotnický prostředek nesplňuje všechny technické normy a je třeba ho nejdříve uvést do náležitého stavu, aby byl v souladu s technickou dokumentací.

Firma KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. je registrovanou společností na SÚKL Praha pod číslem 000684 a je oprávněna provádět opravy lékařských přístrojů a medicinské techniky. Činnost vychází ze čtyřicetiletých zkušeností jejího zakladatele v daném oboru, a je dána oprávněním vyplývajícím z živnostenského listu.

IMAGE:

Nabízíme uzavření celoroční smlouvy, která vám zajistí servis a revize za výhodných podmínek. Součástí této činnosti je vystavení přístrojových karet a zpracování kompletní dokumentace požadované kontrolními orgány státní správy.

CENÍK OPRAV LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ
platný od 1. ledna 2023

Malá oprava / 20 minut:

Cena: 180 Kč bez DPH 
Cena s DPH: 218 Kč


Střední oprava / 1 hodina:

Cena: 550 Kč bez DPH 
Cena s DPH: 666 Kč


Velká oprava / násobek hodinové sazby:

Cena: 550 Kč bez DPH x počet odpracovaných hodin
Cena s DPH: 666 Kč x počet odpracovaných hodin

Jedná se o cenu za práci, k níž přibývá částka za materiál. Celková suma za opravu zdravotnického prostředku nesmí přesáhnout 70 % ceny nového zařízení. Pokud by oprava byla nerentabilní, přístroj vyřadíme a navrhneme nákup nového zařízení.

Registrace Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv Praha

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. dne 23.3.2021 splnila podmínky a  byla jí prodloužena platnost registrace o 5 let. Od mezinárodní agentury GMDN Agency Ltd. se sídlem v Oxfordu ve Velké Británii jsme obdrželi GMDN kódy zboží a služeb.

SZO.cz nabízí: