Revizní prohlídky zdravotnických prostředků

Revizní prohlídky zdravotnických prostředků úzce souvisejí s jejich opravami, neboť se často stává, že kontrolovaný přístroj nesplňuje všechny technické normy, a je třeba ho nejdříve uvést do náležitého stavu, aby byl v souladu s technickou dokumentací.

IMAGE:

Firma KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. provádí opravy lékařských přístrojů a medicinské techniky. Činnost vychází ze čtyřicetiletých zkušeností jejího zakladatele v daném oboru, a je dána oprávněním vyplývajícím z živnostenského listu a registrace Ministerstva zdravotnictví.

Nabízíme uzavření celoroční smlouvy, která vám zajistí servis a revize za výhodných podmínek. Součástí této činnosti je vystavení přístrojových karet a zpracování kompletní dokumentace požadované kontrolními orgány státní správy.

CENÍK OPRAV LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Malá oprava / 20 minut:

Cena: 80 Kč
Cena s DPH: 97 Kč


Střední oprava / 1 hodina:

Cena: 250 Kč
Cena s DPH: 303 Kč


Velká oprava / násobek hodinové sazby:

Cena: 250 Kč x počet odpracovaných hodin
Cena s DPH: 303 Kč x počet odpracovaných hodin

Jedná se o cenu za práci, k níž přibývá částka za materiál. Celková suma za opravu zdravotnického prostředku nesmí přesáhnout 70 % ceny nového zařízení. Pokud by oprava byla nerentabilní, přístroj vyřadíme a navrhneme nákup nového zařízení.

Registrace Ministerstva zdravotnicví ČR

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. splnila dne 11.7.2012 oznamovací povinnost dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a nově se přeregistrovala na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako dovozce a distributor zdravotnických prostředků, servis ZP, výrobce sériově vyráběných zdravotních pomůcek a distributor vlastních zdravotnických přístrojů.

Od mezinárodní agentury GMDN Agency Ltd. se sídlem v Oxfordu ve Velké Británii jsme obdrželi GMDN kódy zboží a služeb.

SZO.cz nabízí: