Pravidelné revize zdravotnických přístrojů

Pravidelné revize zdravotnických prostředků - lékařských přístrojů elektrických i neelektrických - jsou dány zákonem 268/2014 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého živnostenského oprávnění výroba a opravy lékařských přístrojů a složením zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek může vykonávat revizní prohlídky. Tato otázka je upravena zákonem 268/2014 Sb. a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62 353. Nově byly stanoveny za nedodržování platných předpisů sankce, které mohou být uloženy až do výše 2 milionů korun. Kontrolní činností jsou oprávněny SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 nově zřízený Státní úřad inspekce práce Praha.

Certifikáty, oprávnění

iso-13485-2012.jpg

iso-13485-2012.jpg

opravneni_iti_praha.jpg

opravneni_iti_praha.jpg

plyn_revize.jpg

plyn_revize.jpg

V současné době revizní prohlídky může vykonávat pouze osoba - právnická nebo podnikající fyzická - která obdržela od ITI Praha oprávnění organizace k výkonu této činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení. Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika.

Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb. Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. splňuje všechny uvedené právní náležitosti, disponuje kvalifikovaným personálem a potřebným přístrojovým vybavením. Je oprávněna vykonávat revizní prohlídky lékařských přístrojů, kalibrovat a ověřovat tonometry. Od února 2011 vlastníme certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003 prestižní společnosti DET NORSKE VERITAS s předmětem certifikace: Výroba a servis lékařské techniky, údržba a periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 268/2014 Sb. Zpracujeme kompletní dokumentaci, která bude akceptovatelná pro všechny orgány státní správy. Profesionálně se postaráme o vaše zdravotnické nebo sociální zařízení kdekoliv na území České republiky.

CENÍK REVIZE LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ
platný od 1. ledna 2020

Neelektrický a bateriový zdravotnický prostředek:

funkční zkouška / nálepka + protokol

např. ambuvak, glukometr, průtokoměr, dermatoskop, otoskop, laryngoskop, prstový oxymetr, mechanický invalidní vozík, mechanické chodítko s kolečky a brzdou a mechanické polohovací křeslo (geriatrické, kardio křeslo). Nově jsme do této kategorie zařadili také elektrické polohovací lůžka. 

Cena: 280 Kč bez DPH
Cena s DPH: 339 Kč


Běžný elektrický přístroj a kyslíkové zařízení:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

např. el.antidekubit, el.odsávačka, el.inhalátor a zvlhčovač, bateriové injekční dávkovače, germicidní lampa, bio lampa, solux a IR lampa, el.masážní přístroj, amalgátor, polymerizační lampa, el.třepačka kapslí, kolposkop a gynekologické křeslo, negatoskop a optotip, el.vibrační pilka, oxymetr s externím senzorem, redukční ventil, el.zvedák, vyšetřovací a rehabilitační lehátko s el.posuvem,
rehabilitační přístroje: magnetoterapie, ultrazvuk, elektroterapie, lymfodrenážní přístroje PNEUVEN, termokauter 

Cena: 450 Kč bez DPH
Cena s DPH: 545 Kč


Technicky náročný elektrický přístroj a složitější kyslíková zařízení:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

např. defibrilátor, EKG, infuzní, injekční a enterální pumpa, elektrokauter, resuscitační kufr nebo dýchací přístroj (tlaková láhev O2 + redukční ventil + kyslíková odsávačka + ambuvak).

Cena: 750 Kč bez DPH
Cena s DPH: 908 Kč


Tonometr rtuťový:

příprava / čištění + zkoušení + kalibrace + ověření

Cena: 453 Kč bez DPH
Cena s DPH: 548 Kč


Tonometr hodinkový, digitální a bezrtuťový:

příprava / čištění + zkoušení + kalibrace + ověření

Cena: 413 Kč bez DPH
Cena s DPH: 500 Kč


Český návod (pro přístroj, který zákazník nezakoupil u nás):

zajištění českého návodu k přístroji, u kterého nebyl nalezen, nebo výňatek nejdůležitějších bodů z návodu.

Cena: 500 - 5.000 Kč bez DPH (podle rozsahu)
Cena s DPH: 605 - 6.050 Kč


Školení - instruktáž personálu k obsluze přístroje:

Cena: 1.000 Kč bez DPH 
Cena s DPH: 1.210 Kč


 

Přístrojová - evidenční karta:

založení přístrojové karty a provedení evidence

(platí se pouze jednorázově při založení přístrojové karty, při opakovaných revizích a provedení záznamu do již vedené krarty se poplatek neplatí)

Cena: 50 Kč bez DPH
Cena s DPH: 61 Kč


Posouzení technického stavu a následné vyřazení:

funkční + elektrická zkouška / vyřazovací protokol

Cena: 90 Kč bez DPH
Cena s DPH: 109 Kč


Posouzení technického stavu a zpracování posudku:

funkční + elektrická zkouška / posudek

Cena: 750 Kč bez DPH
Cena s DPH: 908 Kč

SZO.cz nabízí: