Pravidelné revize zdravotnických přístrojů

Pravidelné revize zdravotnických prostředků - lékařských přístrojů elektrických i neelektrických - jsou dány zákonem 268/2014 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého živnostenského oprávnění výroba a opravy lékařských přístrojů a složením zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek může vykonávat revizní prohlídky. Tato otázka je upravena zákonem 124/2000 Sb. a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62 353. Nově byly zákonem 251/2005 Sb. stanoveny za nedodržování platných předpisů sankce, které mohou být uloženy až do výše 2 milionů korun. Kontrolní činností jsou oprávněny SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 nově zřízený Státní úřad inspekce práce Praha.

Certifikáty, oprávnění

iso-13485-2012.jpg

iso-13485-2012.jpg

opravneni_iti_praha.jpg

opravneni_iti_praha.jpg

plyn_revize.jpg

plyn_revize.jpg

V současné době revizní prohlídky může vykonávat pouze osoba - právnická nebo podnikající fyzická - která obdržela od ITI Praha oprávnění organizace k výkonu této činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení. Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika.

Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb. Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. splňuje všechny uvedené právní náležitosti, disponuje kvalifikovaným personálem a potřebným přístrojovým vybavením. Je oprávněna vykonávat revizní prohlídky lékařských přístrojů, kalibrovat a ověřovat tonometry. Od února 2011 vlastníme certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003 prestižní společnosti DET NORSKE VERITAS s předmětem certifikace: Výroba a servis lékařské techniky, údržba a periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 268/2014 Sb. Zpracujeme kompletní dokumentaci, která bude akceptovatelná pro všechny orgány státní správy. Profesionálně se postaráme o vaše zdravotnické nebo sociální zařízení kdekoliv na území České republiky.

CENÍK REVIZNÍCH PROHLÍDEK

Neelektrický a bateriový zdravotnický prostředek:

funkční zkouška / nálepka + protokol

např. ambuvak, glukometr, spirometr, flowmetr, dermatoskop, otoskop, laryngoskop, dopler, digitální alkoholtest, redukční ventil, nebulizátor, kyslíkový zvlhčovač, mikrotom, mechanický invalidní vozík, mechanické chodítko s kolečky a brzdou a mechanické polohovací křeslo (geriatrické, kardio křeslo). Nově jsme do této kategorie zařadili také elektrické polohovací lůžko, vyšetřovací a rehabilitační lehátko.

Cena: 180 Kč
Cena s DPH: 218 Kč


Běžný elektrický přístroj a kyslíkové zařízení:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

např. el.odsávačka, sterilizátor, autokláv, el.inhalátor, el.zvlhčovač, germicidní lampa, antidekubit, bio lampa, solux, el.masážní přístroj, magnetoterapie, ultrazvuk, sonoter, embitron, el.zvedák, rehabilitační zařízení, elektrokauter, amalgátor, polymerizační lampa, el.třepačka kapslí, kolposkop, kardiotokograf, diatermokoagulátor, negatoskop, optotip, el.vibrační pilka, oxymetr, kombinované kyslíkové zařízení: redukční ventil + zvlhčovač s průtokoměrem nebo redukční ventil + odsávačka vzduchová nebo zařízení pro oxygenoterapii (bez tlakové lahve).

Cena: 350 Kč
Cena s DPH: 424 Kč


Technicky náročný elektrický přístroj a složitější kyslíková zařízení:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

např. EKG, EEG, infuzní, injekční a enterální PUMPA, defibrilátor, elektrokonvukzivní přístroj, resuscitační kufr (tlaková láhev O2 + redukční ventil + kyslíková odsávačka + ambuvak), dýchací přístroj (tlaková láhev O2 + redukční ventil s plicní automatikou + ambuvak).

Cena: 750 Kč
Cena s DPH: 908 Kč


Tonometr rtuťový, aneroidní, digitální a bezrtuťový:

příprava / čištění + evidence + zkoušení + kalibrace

Cena: 80 Kč
Cena s DPH: 97 Kč


Tonometr rtuťový, aneroidní, digitální a bezrtuťový:

ověření tonometru / státní známka ČMI

Cena: 219 Kč
Cena s DPH: 265 Kč


Český návod + školení personálu:

zajištění českého návodu k přístroji, u kterého nebyl nalezen, nebo výňatek nejdůležitějších bodů z návodu + školení personálu.

Cena: 500 Kč
Cena s DPH: 605 Kč


Přístrojová karta:

založení přístrojové karty a provedení evidence

(platí se pouze jednorázově při založení přístrojové karty, při opakovaných revizích a provedení záznamu do již vedené krarty se poplatek neplatí)

Cena: 50 Kč
Cena s DPH: 61 Kč


Posouzení technického stavu a následné vyřazení v rámci PBTK:

funkční + elektrická zkouška / vyřazovací protokol

Cena: 90 Kč
Cena s DPH: 109 Kč


Posouzení technického stavu a zpracování posudku (není součástí PBTK):

funkční + elektrická zkouška / posudek

Cena: 750 Kč
Cena s DPH: 908 Kč

SZO.cz nabízí: