Pravidelné revize zdravotnických přístrojů

Pravidelné revize zdravotnických prostředků - lékařských přístrojů elektrických i neelektrických - jsou dány zákonem 89/2021 Sb. a nově také 375/2022 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého živnostenského oprávnění výroba a opravy lékařských přístrojů a složením zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb.

Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek může vykonávat revizní prohlídky. Tato otázka je upravena zákonem 89/2021 Sb. a nově také 375/2022 Sb. a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62 353. Nově byly stanoveny za nedodržování platných předpisů sankce, které mohou být uloženy až do výše 2 milionů korun. Kontrolní činností jsou oprávněny SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 nově zřízený Státní úřad inspekce práce Praha.

Zákony ke stažení

pdfZákon 375/2022 Sb.velikost: 0,28MB
pdfZákon 89/2021 Sb.velikost: 0,35MB
pdfZákon 250/2021 Sb.velikost: 0,2MB

Oprávnění vydaná TIČR společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

V současné době revizní prohlídky může vykonávat pouze osoba - právnická nebo podnikající fyzická - která obdržela od ITI Praha oprávnění organizace k výkonu této činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení. Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika.

OSVĚDČENÍ vydaná reviznímu technikovi školící agenturou INTELLI a Technickou Inspekcí ČR

OSVĚDČENÍ vydaná reviznímu technikovi školící agenturou Technickou Inspekcí ČR
na vyhrazená plynová zařízení

 

Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb. Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.

ČMI - Český Metrologický Institut - Školení metrologů firem

Quality World v.o.s. - ISO-EMS-OHSAS... trainings
ČMI - Osvědčení o registraci

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. splňuje všechny uvedené právní náležitosti, disponuje kvalifikovaným personálem a potřebným přístrojovým vybavením. Je oprávněna vykonávat revizní prohlídky lékařských přístrojů, kalibrovat a ověřovat tonometry. V letech 2011 - 2017 jsme vlastnili certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003 společnosti DET NORSKE VERITAS s předmětem certifikace: Výroba a servis lékařské techniky, údržba a periodické bezpečnostně technické kontroly. V únoru 2023 jsme získali certifikát ISO 13485 prestižní britské společnosti NQA. Zpracujeme vám kompletní dokumentaci, která bude akceptovatelná pro všechny orgány státní správy. Profesionálně se postaráme o vaše zdravotnické nebo sociální zařízení kdekoliv na území České republiky.

CENÍK REVIZE LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ
platný od 1. ledna 2024

Neelektrický a bateriový zdravotnický prostředek:

funkční zkouška / nálepka + protokol

např. ambuvak, glukometr, průtokoměr (samotný), dermatoskop, otoskop, laryngoskop, pulzní oxymetr (bez dokovací stanice), mechanický invalidní vozík, mechanické chodítko s kolečky a brzdou a mechanické polohovací křeslo (geriatrické, kardio křeslo). 

Cena: 380 Kč bez DPH
Cena s DPH: 460 Kč


Elektrická polohovací lůžka s ovladači:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

Cena: 280 Kč bez DPH / cena platí při množství nad 10 kusů
Cena s DPH: 339 Kč

Cena: 450 Kč bez DPH / cena platí při množství 1 až 9 kusů
Cena s DPH: 545 Kč 


Běžný elektrický přístroj nebo kyslíkové zařízení:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

např. el.antidekubit, el.odsávačka, el.inhalátor nebo zvlhčovač, bateriové injekční dávkovače, germicidní lampa, bio lampa, solux nebo IR lampa, el.masážní přístroj, amalgátor, polymerizační lampa, el.třepačka kapslí, kolposkop a gynekologické křeslo, vyšetřovací nebo masážní lehátko, negatoskop nebo optotip, termokauter, el.vibrační pilka, dokovací stanice k oxymetru, redukční nebo tlakový ventil, el. zvedák nebo sprchovací lehátko.
Dále rehabilitační přístroje: lymfodrenážní přístroje, magnetoterapie, ultrazvuk, elektroterapie.

Cena: 450 Kč bez DPH
Cena s DPH: 545 Kč


Technicky náročnější elektrický přístroj a složitější kyslíková zařízení:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

např. monitor životních funkcí, defibrilátor, EKG, infuzní, injekční a enterální pumpa, elektrokauter, resuscitační kufr nebo dýchací přístroj (tlaková láhev O2 + redukční ventil + kyslíková odsávačka + ambuvak).

Cena: 750 Kč bez DPH
Cena s DPH: 908 Kč


Technicky náročné elektrické přístroje:

funkční + elektrická zkouška / nálepka + protokol

např. např. stomatologická souprava připojená napevno do rozvaděče nebo RTG připojený napevno do rozvaděče (nejedná se o měření rentgenového záření podle „atomového zákona“, ale o elektrorevizi vyhrazeného elektrického zařízení dle zákona 250/2022 Sb. o bezpečnosti práce)

Cena: 1.450 Kč bez DPH
Cena s DPH: 1.755 Kč


Kalibrace váhy (lékařské kojenecké, osobní, plošinové váhy):

příprava / čištění + zkoušení + kalibrace 

Cena: 380 Kč bez DPH
Cena s DPH: 460 Kč

Dále lze váhu metrologicky ověřit za příplatek + 1.800 Kč bez DPH / 2.178 Kč včetně DPH.
Pokud váha obsahuje tyčový výškoměr, lze ho metrologicky ověřit za příplatek + 1.800 Kč bez DPH / 2.178 Kč včetně DPH.


Tonometr hodinkový, digitální a bezrtuťový:

příprava / čištění + zkoušení + kalibrace + ověření

Cena: 510 Kč bez DPH
Cena s DPH: 617 Kč


Tonometr rtuťový:

příprava / čištění + zkoušení + kalibrace + ověření

Cena: 550 Kč bez DPH
Cena s DPH: 666 Kč


Český návod (pro přístroj, který zákazník nezakoupil u nás):

zajištění českého návodu k přístroji, u kterého nebyl nalezen, nebo výňatek nejdůležitějších bodů z návodu.

Cena: 500 - 5.000 Kč bez DPH (podle rozsahu)
Cena s DPH: 605 - 6.050 Kč


Školení - instruktáž personálu k obsluze přístroje:

Cena: 1.000 Kč bez DPH 
Cena s DPH: 1.210 Kč


 Přístrojová - evidenční karta:

založení přístrojové karty a provedení evidence

(platí se pouze jednorázově při založení přístrojové karty, při opakovaných revizích a provedení záznamu do již vedené krarty se poplatek neplatí)

Cena: 50 Kč bez DPH
Cena s DPH: 61 Kč


Vyřazovací protokol na nefunkční přístroj:

Cena: 90 Kč bez DPH
Cena s DPH: 109 Kč


Posouzení technického stavu a zpracování posudku:

funkční + elektrická zkouška / posudek

Cena: 750 Kč bez DPH
Cena s DPH: 908 Kč

SZO.cz nabízí: