Jsme dlouhodobý dodavatel zdravotnických prostředků

Zdravotnický prostředekmůžeme definovat jako nástroje (či lékařské přístroje) nebo pomůcky a  materiály, které používáme při zmírnění nemocí, k vyšetření pacientů, diagnóze anebo k prevenci nemocí.

Firma KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. je dlouholetým dodavatelem kvalitních zdravotnických prostředků.Společnost KRÁSNÝ-zdravotnická technika s.r.o. splnila podmínky systému managementu jakosti ISO 9001:2008 a ISO 13 485:2003 a stala se držitelem certifikátů prestižní společnosti DET NORSKE VERITAS.

Zdravotnické prostředky a legislativa

Základní požadavky na zdravotnické prostředky (ZP) reguluje nařízení vlády č. 336/2004 Sb,ve kterém jsou stanoveny technické požadavky na ZP, a to v souladu se směrnicí 93/42/EHS.

Nařízení vlády stanovuje základní požadavky na tyto výrobky z hlediska jejich bezpečnosti a klasifikační pravidla pro začlenění zdravotnických prostředků do tříd podle rizika použití. Dále snařízení tanovuje jednotlivé povinnosti výrobců při uvádění výrobků na trh a uvádí možné postupy posouzení shody. Pro sterilní nebo měřicí zdravotnické prostředky třídy I a pro všechny prostředky tříd IIa, IIb, III předepisuje při posuzování shody povinnou účast autorizované osoby. U zdravotnických prostředků třídy I nesterilní/neměřicí provádí výrobce posouzení shody sám bez účasti autorizované, notifikované osoby.

Naše nabídka zdravotnických prostředků

Mezi zdravotnické prostředky řadíme lékařské přístroje, dezinfekční prostředky a další zdravotnickou techniku. V naší nabídce naleznete:

 

Revize zdravotnických prostředků

Pravidelné kontroly zdravotnických prostředků přispívají k realizaci bezpečného pracovního prostředí a pobytu ve zdravotnickém zařízení pro personál i pro pacienty. Je zřejmé, že zdravotnické prostředky musí po celou dobu používání splňovat medicínské a technické parametry dané výrobcem. Poskytovatelé zdravotní péče (nemocnice, ordinace a další instituce) jsou povinni u zdravotnických prostředků s měřicí funkcí přijmout opatření, která zaručí dostatečnou přesnost a spolehlivost měření.

Firma Krásný - zdravotnická technika, s.r.o. nabízí:

Servis a kontroly zdravotnických prostředků provádíme na základě evidence u Ministerstva zdravotnictví ČR. Jsme autorizovaný servis s přímou vazbou na výrobce zdravotnických prostředků.

Zdravotnické prostředky - definice

  1. Zdravotnické prostředky jsou přístroje (elektrické či neelektrické), které slouží k udržení stávajícího zdravotního stavu nebo k jeho zlepšení. Pokud hledáte kvalitní zdravotnické prostředky, podívejte se na nabídku lékařských přístrojů a dezinfekce.
  2. Pojmem zdravotnické prostředky označujeme velmi širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví, počínaje například chirurgickým šitím a náplastmi, přes ortézy či inkontinenční pomůcky, až po sofistikovaná diagnostická zařízení a moderní informační zdravotnické systémy. Definice, která specifikuje, co je zdravotnický prostředek, je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích 89/2021 Sb. a nově také 375/2022 Sb.

Vlastnosti zdravotnických prostředků

  • jsou založené na fyzikálních vlastnostech materiálů.
  • zdravotnické prostředky jsou konstruovány podle přesně určené funkce a bezpečnostních požadavků.
  • účinnost zdravotnických prostředků je dosažená mechanickým anebo elektrickým působením.