DEZINFEKCE BACTISURF DDC - 5L (na plochy)

DEZINFEKCE BACTISURF DDC – 5L, dvoufunkční prostředek (detergent-dezinfekce) na bázi KAS na vytírání podlah a otírání ploch včetně dlaždic a stěn, nábytku a vybavení. Prostředek BACTISURF DDC je koncentrát, který se ředí na 0,5% koncentraci pracovního roztoku což je ekonomicky výhodné. Na plochách nezanechává skvrny ani šmouhy, nenaleptává lino a podlaha se nelepí.

Desinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,5% a expozici 5 minut.

Biocid, tekutý dezinfektant bez barvy a parfemace, pH 12,50 (silná zásada).

Výrobce: ORAPI EUROPE France
Balení: 1 kus (kanystr 5 litrů)
Dostupnost: zboží je skladem!
DEZINFEKCE BACTISURF DDC - 5L (na plochy)

Vložit do košíku: ks  
Cena: 980,- Kč
Cena s DPH: 1 186,- Kč

 

 

Dezinfekční prostředek BACTISURF DDC zahrnuje tato rizika:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici .
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Více informací naleznete v přiloženém bezpečnostním listu BACTISURF DDC

DEZINFEKCE BACTISURF DDC
na plochy (kanystr s odměrkou)Malý, dobře přenosný oxygenerátor OLIVE MINI
s akumulátorem


Diplom České marketingové společnosti


Garance ochrany spotřebitele


Školení, semináře


Revize, BTK dle zákona 268/2014 Sb.


Výstavy, konference


Generální partner

Česká pošta s.p. je generálním partnerem pro doručování balíků do firem a domácností po celé České republice.

Copyright © 1998 - 2017 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.